Cordeiro, M. La Erre - Reflexiones Sobre La Pronunciación De Un Grupo De Estudiantes Portugueses De E/LE. Artciencia.Com, Revista De Arte, Ciência E Comunicação, n. 22-23, Dec. 2018, doi:10.25770/artc.14917.