(1)
Gon├žalves, V.; Teixeira, L.; Freitas, J.; Oliveira, M. J.; Borges, T. . Factors Related to ╬▓-Cell Residual Function in the Diagnosis of Type 1 Diabetes Mellitus. REVNEC 2023, 32, 9-14.