[1]
A. A. Martins, M. Abreu, P. Noites, and M. Teixeira, “Rapidly involuting congenital haemangioma – uncommon diagnosis”, REVNEC, vol. 26, no. 4, pp. 243–246, Dec. 2017.