Sousa-Ferreira, Teresa, Psychiatry and Mental Health Department, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE, Portugal