López, P. D. (2015). BALLESTER, JOSEP (ED.) (2015). Sobre l’horrible perill de la lectura. València: Universitat de València-Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Revista Portuguesa De Educação, 28(2), 305–309. https://doi.org/10.21814/rpe.7836