López, P. D. (2015) «BALLESTER, JOSEP (ED.) (2015). Sobre l’horrible perill de la lectura. València: Universitat de València-Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura», Revista Portuguesa de Educação, 28(2), pp. 305–309. doi: 10.21814/rpe.7836.