O paso dunha identidade rural a unha urbana: os casos de Carballo e A Coruña

Autores

  • Maria José Piñera Martiñán Universidad de Santiago de Compostela
  • Bernardo Vázquez García Universidad de Santiago de Compostela

Resumo

Comunicação apresentada no 6.º Congresso Internacional de Estudantes de Antropologia realizado na Universidade 
Fernando Pessoa em 1998