Antropoloxía lingüística e teoría antropolóxica

Autores

  • Xaquín Rodríguez Campos Universidad de Santiago de Compostela

Resumo

Ideas e orientacións da antropoloxía lingüística, no que respeita á súa relación coas bases teóricas da antropoloxía. No contexto da relación entre a lingua e a experiencia están a aparecer novos conceptos que diferencian, por exemplo, significación social de significación semántica, metáfora social de metáfora semántica (e outros que aquí non citei).

Edição

Secção

Artigo de fundo