Equipa Editorial

Conselho Editorial

Anxo Tato Plaza (Universidade de Vigo -  Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo)

Julio Costas Comesaña (Universidade de Vigo -  Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo)

Mónica Romano e Martinez Leite de Campos (Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal)

Editora Geral

Mónica Martinez de Campos, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal

Editores Adjuntos

Fernanda Maria Neves Rebelo, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal, Portugal

Dora Resende Alves, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal

Rui Darlindo, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal, Portugal

Eva Dias-Costa, Universidade Portucalense, Instituto Jurídico Portucalense - IJP, Porto, Portugal Univ Portucalense, Portucalense Institute for Legal Research – IJP, Oporto, Portugal, Portugal